محورها

مهندسی سنگ و مکانیک سنگ


  • آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ و ژئومهندسی
  • قوانین پایه رفتاری توده سنگ/ ماده سنگ و مدلهای رفتاری وابسته به زمان
  • توصیف، شناسایی و مدل سازی توده سنگ و ناپیوستگی ها
  • مدل های تحلیلی ترمو/هیدرو/مکانیکی /شیمیایی
  • اندازه گیری و برآورد تنش برجا
  • برداشت برجا توده سنگ و کاربرد ابزار دقیق
  • رویکرد تعادل انرژی در تحلیل مکانیک سنگ
  • پیشرفتها در مدل سازی احتمالاتی و تحلیل بر پایه عدم قطعیت
  • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زمین

عمران و مهندسی معدن


  • پایداری شیروانی های سنگی و معادن روباز
  • پی و تکیه گاه سنگی سدها
  • تحلیل پایداری تونلها، تقاطع و تعریض تونلها
  • مغارهای زیرزمینی
  • نگهداری و کنترل زمین
  • ارزیابی ریسک و کاهش خطر در مهندسی سنگ
  • پایداری معادن زیرزمینی
  • مدل سازی عددی در ژئومکانیک
  • تحلیل دینامیکی و پاسخ لرزه ای در مهندسی سنگ، انفجار سنگ
  • کاربرد تکنیک های مقاوم سازی در سازه های معدنی و تونل های قدیمی

ژئومکانیک نفت


  • ژئومکانیک مخزن، آزمایشات، شناسایی و مدل های ژئومکانیکی
  • پایداری چاه نفت و ماسه زایی
  • تحلیل ژئومکانیکی تزریق گاز و سیال در مخازن
  • شکست هیدرولیکی و تحریک مخزن
  • حفاری چاه و پایداری در ژئومکانیک نفت

25 دیدگاه دربارهٔ «محورها»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *