زبان کنفرانس

زبان اصلی کنفرانس پارسی و زبان دوم آن انگلیسی است.

تاریخ های مهم

دریافت اصل مقالات: 1402/10/15

تمدید مهلت ارسال اصل مقالات: 1402/10/30

با توجه به اینکه فرایند داوری به اتمام رسیده است، لذا نتایج داوری مقالات از طریق تلفن به مولفان اول اعلام خواهد شد.

توجه نمایید، چاپ مقاله در مجموعه مقالات الکترونیک کنفرانس منوط به ثبت نام مولفین می باشد.

تاریخ برگزاری کنفرانس

18 و 19 اردیبهشت ماه 1403

برگزارکنندگان

رئیس کنفرانس: دکتر عباس مجدی

استاد
پردیس دانشکده های فنی
رئیس دانشکده مهندسی معدن

دکتری, 1367, مهندسی معدن ( مکانیک سنگ و مهندسی تونل), دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کبک، کانادا

کارشناسی ارشد, 1363, مهندسی عمران, دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، آلبرتا، کانادا

کارشناسی ارشد, 1359, زمین شناسی مهندسی, دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه مک گیل، مونترآل، کبک، کانادا

کارشناسی, 1354, علوم زمین شناسی, دانشگاه آذرآبادگان (دانشگاه تبریز)، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

انجمن مکانیک سنگ ایران
www.irsrm.net

دانشگاه تهران
www.ut.ac.ir

لیست برگزار کنندگان متعاقبا تکمیل خواهد شد.

کمیته اجرایی

دبیر کمیته اجرایی: دکتر حمیدرضا نجاتی

لیست کمیته برگزارکنندگان متعاقبا تکمیل خواهد شد.

سخنرانی های کلیدی

لیست و موضوعات سخنرانی های کلیدی کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد.