تماس با ما

دبیرخانه کنفرانس:

تهران،دانشگاه امیرکبیر ، دانشکده مهندسی معدن

تلفن: 64545921 021

ایمیل: info@irmc9.ir