تماس با ما

دبیرخانه کنفرانس:

تهران، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی معدن

تلفن: 88630482 021

ایمیل: info@irmc9.ir