خانه 2

تا همایش

محل برگزاری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وب سایت دانشگاه :

http://www.aut.ac.ir

وب سایت دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

https://dme.aut.ac.ir/fa

دانلود قالب مقاله

درباره همایش

انجمن مکانیک سنگ ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نهمین کنفرانس مکانیک سنگ ملی را با همکاری دانشگاه­ ها، وزارتخانه ­ها و سازمان­ های ذیربط که اسامی آن­ها متعاقبا اعلام می­گردد، در 18 و 19 اردیبهشت ماه سال 1403 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکنند.
این کنفرانس زمان مناسبی برای تبادل نظرهای علمی و انتقال تجربیات و دستاوردهای ارزشمند صاحبنظران و پژوهشگران در عرصه­ های مختلف مکانیک سنگ خواهد بود. از کلیه پژوهشگران و متخصصان صاحب نظر در دانشگاه­ ها و صنایع دعوت می­شود تا با ارائه مقالات خود در زمینه­ های مختلف مکانیک سنگ، آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی، مدیریتی و صنعتی خود در جهت توسعه و ارتقای دانش مکانیک سنگ در کشور را به مشارکت بگذارند.

ساختار سازمانی همایش

محورها

مهندسی سنگ و مکانیک سنگ


  • آموزش و پژوهش در مکانیک سنگ و ژئومهندسی
  • قوانین پایه رفتاری توده سنگ/ ماده سنگ و مدلهای رفتاری وابسته به زمان
  • توصیف، شناسایی و مدل سازی توده سنگ و ناپیوستگی ها
  • مدل های تحلیلی ترمو/هیدرو/مکانیکی /شیمیایی
  • اندازه گیری و برآورد تنش برجا
  • برداشت برجا توده سنگ و کاربرد ابزار دقیق
  • رویکرد تعادل انرژی در تحلیل مکانیک سنگ
  • پیشرفتها در مدل سازی احتمالاتی و تحلیل بر پایه عدم قطعیت
  • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زمین

عمران و مهندسی معدن


  • پایداری شیروانی های سنگی و معادن روباز
  • پی و تکیه گاه سنگی سدها
  • تحلیل پایداری تونلها، تقاطع و تعریض تونلها
  • مغارهای زیرزمینی
  • نگهداری و کنترل زمین
  • ارزیابی ریسک و کاهش خطر در مهندسی سنگ
  • پایداری معادن زیرزمینی
  • مدل سازی عددی در ژئومکانیک
  • تحلیل دینامیکی و پاسخ لرزه ای در مهندسی سنگ، انفجار سنگ
  • کاربرد تکنیک های مقاوم سازی در سازه های معدنی و تونل های قدیمی

ژئومکانیک نفت


  • ژئومکانیک مخزن، آزمایشات، شناسایی و مدل های ژئومکانیکی
  • پایداری چاه نفت و ماسه زایی
  • تحلیل ژئومکانیکی تزریق گاز و سیال در مخازن
  • شکست هیدرولیکی و تحریک مخزن
  • حفاری چاه و پایداری در ژئومکانیک نفت

تاریخ های مهم

دریافت اصل مقالات: 1402/10/15

تمدید مهلت ارسال اصل مقالات: 1402/10/30

اعلام نتایج داوری:   1402/12/15

تاریخ برگزاری کنفرانس

18 و 19 اردیبهشت ماه 1403

پوستر همایش